Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Kupac ima pravo, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, uputiti prodavatelju  prigovor na slijedeći način:

  • putem pošte na adresu: De Tempore d.o.o., Ul.grada Vukovara 284/6, 10 000 Zagreb
  • elektroničkom poštom na e-mail adresu: detempore@detempore.hr
  • telefonom na broj 01 5999 941, 01 5999 943

Prodavatelj će odgovoriti  pisanim putem na prigovor potrošača  u roku od 15 radnih dana od dana primitka prigovora. Evidenciju o uloženim prigovorima prodavatelj će čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Kupac se uvijek može prodavatelju obratiti s upitima, sugestijama, prijedlozima putem naznačenih tel. brojeva i adresa.